AutoData - Rogelio Golfarb aposenta-se após 42 anos de indústria
Executivos
28/05/2024

Rogelio Golfarb aposenta-se após 42 anos de indústria

Imagem ilustrativa da notícia: Rogelio Golfarb aposenta-se após 42 anos de indústria
Foto Jornalista Vicente Alessi, filho

Vicente Alessi, filho

Vice-presidente da Ford, o executivo foi presidente da Anfavea de 2004 a 2007

Whatsapp Logo